AU$20.00
Casual class attendance : $20 inc. GST
AU$135.00
10-Class Pass – $135 inc. GST
AU$55.00
MNA Package – $55 inc. GST
AU$280.00
MNA Deluxe Package – $280 inc. GST
AU$11.00
Ninja Bible – $11 inc. GST
AU$25.00
Ninja Bible : $25 inc. GST